Pozvánka

 • 11. veřejné zasedání - 5.8.2020

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  11. veřejné zasedání

  které se koná ve středu 5.8.2020 od 19.00 hodin

  v místní Hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 10. veřejného zasedání.
  2. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací – stavba „II/299 Librantice – hranice okresu NA“- se Správou silnic Královéhradeckého kraje.
  3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN na pozemku obce 1299/111..
  4. Projednání uzavření směnné smlouvy s panem Čihákem.
  5. Projednání prodeje části pozemku p.č. 1597, označeného jako p.č. 1597/1 dle GP 648-87/2020.
  6. Projednání přihlášky členství do Sdružení místních samospráv ČR.
  7. Projednání podání   žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy komunikace u obecního úřadu včetně parkoviště a mostku – Librantice“.
  8. Projednání dodávky motorové stříkačky pro hasiče.
  9. Různé.

  - doplnění kompetence starostky obce k provádění rozpočtových opatření, které byly schváleny na veřejném zasedání dne 1.3.2018.

  - rozpočtové opatření RO č.1 – na vědomí

 • Náhradní termín na muzikál "Kat Mydlář"

  Divadlo Brodway nabízí náhradní termín na muzikál „Kat Mydlář“

  Představení se koná 21.11.2020 od 18:00 hodin v divadle Brodway. Zájemci hlaste se na t. č.775052363 u paní Martiny Tkáčíkové. Cena vstupenky je 250,-Kč.  Odjezd autobusu bude ve 14:30 od autobusových zastávek. Podle počtu zájemců se bude objednávat autobus, proto si lístky objednávejte nejpozději do 10. 10. 2020

 • Zájezd do divadla - muzikál Kat Mydlář 11.4.2020

  https://www.denik.cz/divadlo/muzikal-kat-mydlar-se-vraci-s-puvodnimi-i-novymi-tvaremi-20191207.html

  Představení se koná v sobotu 11.4.2020 od 18 hodin v Divadle Broadway, Na Příkopě, Praha 1.

  Vtupenky jsou již nyní k zakoupení  u Martiny Tkáčíkové , Librantice 165.
  tel.  775 052 363

  Cena vtupenky je 350,- korun.

  Autobus bude zajištěn, odjezd je plánován na 14 hodinu od autobusových zastávek v Libranticích.

 • Zájezd do pivovaru Stěžery s výkladem

  Obec pořádá zájezd do pivovaru Stěžery s výkladem.

  Prohlídka je zamluvena na  21.12.2019 - sobota a odjezd autobusu by byl ve 13.00 hodin. Celá akce by trvala tak do 17.00 až 18.00 hodin. Vstup do pivovaru je 80,- Kč bez degudtace a 150,- Kč s degustací. Autobus by platila obec.

  Pokud máte zájem, přihlaste se závazně do 20.11.2019 u paní Martiny Tkáčíkové na tel. 775052363, nebo na adrese tkacikova@svmetal.cz, aby se mohl objednat autobus. Pokud nebude zájem akce se ruší.

Stránky