14. veřejné zasedání 22. 06. 19:00h

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

14. veřejné zasedání

které se koná v úterý 22. 06. 2021 od 19.00 hodin

v  místní hospůdce Na hřišti

Za platných hygienických opatření.

Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení ze 13. veřejného zasedání.
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2020.
  3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2020..
  4. Projednání smlouvv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 1299/111 – elektrika nn k pozemku 151/2. Smlouva č. IV.-12-2020913/VB/2 – úplatná.
  5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č.  1299/111 – elektrika nn k pozemku p.č. 1894. Smlouva č. IV.-12-2021008/VB/01 – úplatná.
  6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022220/VB/01 na pozemcích p.č. 1724/1, 1745, 1749/1, 1748/1 a 1750/2 k pozemku p.č. 1750/1..
  7. Projednání   smlouvy na nákup nového DA pro hasiče.
  8. Projednání  výzvy na akci „Stavební úpravy u obecního úřadu včetně parkoviště a mostku“.
  9. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení MŠ číslo 21_SOBS01-4121799738 a kuchyň číslo 21_SOBS01-4121792098.
  10. Různé a dizkuse.