Dělo se v naší obci

Dětský karneval 12. 3. 2023

Dne 12. března Hospůdka Na Hřišti ožila povykem dětí v karnevalových kostýmech.

Všechny tančily a dováděly na veselou hudbu.

Nechyběly soutěže a tombola, děti vyzvaly k tanci i rodiče, kteří to na tanečním parketu také pěkně rozjeli.

Celou akci jako vždy moderovala a řídila skvělá Ajka Petrovická, které patří velký dík.

Martina Tkáčíková

Povídání o stavbě Librantického větrného mlýna v Krňovicích 18. 2. 2023

Dne 18. 2. 2023 se uskutečnilo v místní Hospůdce Na Hřišti povídání o stavbě Librantického větrného mlýna ve skanzenu v Krňovicích.

Svojí návštěvou nás poctili majitelé Krňovického skanzenu, pánové Zárubovi, kteří všechny přítomné zaujali zajímavým vyprávěním o tom, jak vlastnoručně postavili Librantický větrný mlýn dle dochovaných plánů z roku 1943.

Na prezentovaných fotografiích bylo ke shlédnutí skácení pečlivě vybraného obrovského ca 330 let starého dubu, ze kterého byl vyroben základní nosník mlýna - otec. Ze zbylé části dubu byla zhotovena hřídel na kterou jsou upevněny perutě. Na dalších snímcích byly zdokumentovány další etapy stavby až po její úplné dokončení.

Tříkrálová sbírka 7. 1. 2023

Za téměř jarního počasí vyrazilo 7. ledna pět skupinek koledníků přát obyvatelům Librantic vše dobré do nového roku. Připojili se tak k celostátní sbírce Charity ČR. Do svých pokladniček vybraly 45.266,-Kč. Upřímně děkujeme králům, jejich doprovodu a všem kteří přispěli na dobré dílo Charity ČR. Oblastní charita Hradec Králové má před sebou velký úkol - výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách, na kterou půjde 50% výtěžku letošní sbírky. Ať toto zařízení může brzo sloužit všem, kteří ho potřebují.

Milada Bortlíková

Silvestrovské bruslení 31. 12. 2022

V sobotu 31. 12. 2022 byl zajištěn zimní stadion v Hradci Králové pro tradiční silvestrovské bruslení. Účast byla hojná jako vždy. Dospělí i děti si přijeli zasportovat po vánočních svátcích a před oslavou posledního dne roku 2022.