Dělo se v naší obci

Předání sbírky na pomoc Moravě

Obec Librantice uspořádala v minulých týdnech sbírku na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě.

Od lidí bylo vybráno bezmála 50 000 Kč, dalších 50 000 Kč uvolnila obec ze svého rozpočtu. Vybraná částka 100 000 Kč byla darovaná vybrané rodině, která jako jedna z mnohých přišla o dům.

Předání peněz proběhlo v sobotu 10.7. – osobně předali starostka a místostarosta obce do rukou  rodiny Dlabajových z Mikulčic.

Dlabajovi nám všem moc děkují za pomoc – viz příloha.

Týden dobrých skutků v červnu

V červnu se uskutečnil v Libranticích další Týden dobrých skutků.

Dne 25.6. navštívila naši místní hospůdku na hřišti paní Ivana Andrlová. Vyprávěla o své herecké kariéře o zážitcích z natáčení o svých zálibách a koníčcích. Bylo to velmi příjemné a  přátelské posezení.

Dne 29.6. proběhla v místní hospůdce na hřišti druhá beseda na které nás svou účastí potěšila a pobavila paní Ivana Chýlková. Povyprávěla nám mimo jiné vtipné zážitky ze svého života o svých zálibách, kterým je pro ni především herectví.

Martina Tkáčíková, kulturní výbor

Stezka odvahy 5.6.

V sobotu 5. června dobrovolní hasiči Librantice uspořádali pro děti zábavný večerní program. Na začátku všichni malí účastníci dostali občerstvení na posilnění a poté se rozběhli po hřišti, kde si zasoutěžili. Po setmění se konala stezka odvahy pro malé i velké odvážlivce. Na strašidelné cestě potkali bubáky, duchy, čerty a jiná strašidla.

Místní hostinský pan Ondřej Pavelka a jeho šikovní pomocníci se postarali o vynikající grilovanou kýtu, klobásy a jiné dobroty, na kterých si všichni pochutnali.

Krásné počasí přálo a tak se večer vydařil nejen dětem, ale i těm, kteří přišli posedět, občerstvit a pobavit se.

Martina Tkáčíková

Hasiči librantické jednotky cvičili a pomohli

Od podzimu roku 2019 do jara 2020 sedm nejmladších kolegů z naší jednotky prošlo základním výcvikem řezání a ovládání motorové pily. Tuto dovednost je potřeba často cvičit a opakovat. Je zásadní, aby byla bezpečná jak pro ty, kteří ji vykonávají, tak hlavně těm, kterým je poskytována.

   Obec koupila část pozemku podél lokality ,,Lipka“, aby bylo možné provést zpevnění a opravy cesty kolem lesa. Tato cesta by měla být na břehu, který se trhá a výrazně ujíždí, zpevněna navezenou zeminou a následně opravena. Aby tento záměr mohl být naplněn, bylo nutné vyřezat náletové dřeviny ze zmíněného svahu. Tolik k obšírnému úvodu článku.

Týden dobrých skutků 5.-9.10.2020

Říjnový  Týden  Dobrých  Skutků  proběhl v pondělí 5.10. s herečkou Míšou Badinkovou, ve čtvrtek 8.10. s hercem Václavem Svobodou a v pátek 9.10. s herečkou Pavlou Tomicovou. Ač stejné profese, tak různé zážitky, ale všichni tři se spolu setkali v seriálu Ulice a tak není divu, že dotazy z řad diváků se nejvíce týkaly právě tohoto seriálu. Určitě se hodně lidí těšilo na Míšu Badinkovou, nebo právě na Václava Svobodu (Lumíra), ale strach z pandemie byl silnější a tak hospodu naplnila až rodačka z Havířova, která se cítí být hradeckou patriotkou, letitá herečka Klicperova  divadla Pavla Tomicová. Přijela, ale respekt ze současných opatření jí nedovolil žádný bližší kontakt s divákem a tak se nekonala autogramiáda ani společné focení.