Dělo se v naší obci: 5. 1. 2019 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

K+M+B nejsou počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu. V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani zasloužit... V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes. Někdo si K+M+B vysvětluje: "Ohlédni se při odchodu z domu, jestli máš Klíče, Mobil a Brýle."

Ať už to máte doma jakkoliv, dne 5.1.2019 se opět u nás v obci potvrdilo, že se dovedeme spojit pro dobrou věc, že tu žijí štědří dárci a že si to všichni aktivní účastníci umí užít i přes promáčené počasí. (Někteří králové přišli domů až v 6 večer.)

 U Vašich dveří zvonilo celkem 5 nadšených skupinek tří i čtyř králů.

Celkem se podařilo vybrat 28 144,-  Kč. Děkujeme Vám všem dárcům, že jste přispěli na činnost Charity!

Dále děkujeme koledníkům králům, jejich doprovodům, bez nichž by děti nemohly peníze vybírat, děkujeme škole za poskytnuté zázemí a Míle Bortlíkové za celkovou organizaci a perníčky pro krále.  

Momentky z Tříkrálové sbírky 2019 naleznete na záložce Fotogalerie. 

Videa ze zpívání najdete zde:

https://youtu.be/YPoa3P7Ezuw

https://www.youtube.com/watch?v=RTRuV8RMm3I