Tříkrálová sbírka Librantice

V sobotu 6.  1. 2023 se uskutečnila v Libranticích Tříkrálová sbírka.

Bylo vybráno 45.235,-Kč. Poděkování Všem, kteří přispěli.

Děkujeme koledníkům, dobrovolníkům a organizátorům bez kterých by tato sbírka nebyla.

Starosta obce a zastupitelstvo. 

Zájezd do divadla Studio DVA 9. 3. 2024

OÚ Librantice pořádá zájezd na divadelní představení - satirickou komedii

REVIZOR - v hlavní roli Kryštof Hádek, Bohumil Klepl,

v sobotu 9. 3. 2024 od 19 hodin ve Studiu DVA divadlo, Praha, Václavské nám. 56.

Cena jedné vstupenky 400,-Kč. Autobus zajistí obec Librantice.

Odjezd v 13.00 hodin od HNG - horní konec Librantic, v 13.10 hodin od školy, následně ze zastávky na dolním konci Librantic.

Plánovaný příjezd do Prahy kolem 15.30 hodin.

Do začátku představení bude volný program.

Konec představení v 21.30 hodin, pak odjezd do Librantic.

Již nyní je možné zakoupení vstupenek u Martiny Tkáčíkové, Librantice 165, kontakt na tel. 775 052 363. 

Poplatek ze psa - úhrada

Poplatek ze psa je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa nebo úhradou v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za odpady - úhrada

Poplatek za odpad  je možné zaplatit na účet obce (preferujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad nebo úhradou v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.