21. veřejné zasedání 15. 9. 2022 od 19h

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na
21. veřejné zasedání
které se koná ve čtvrtek 15. 09. 2022 od 19.00 hodin
v místní hospůdce Na hřišti

Na programu:
1. Kontrola plnění usnesení z 20. veřejného zasedání.
2. Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 885.
3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p.č. 1745, ……., úplatná, č. IV-12-202220/VB/1.
4. Projednání smluv : nová nájemní smlouva obchod, smlouva o zpracování žádosti o dotace na MŠ a veřejné osvětlení,
5. Projednání směny pozemků u čp. 30.
6. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - oprava.
7. Projednání uzavření smlouvy na akci II. etapy Librantického potoka III. část.
8. Projednání poskytnutí finančního daru Hospic Červený Kostelec.
9. Různé : rozpočtová změna č. 3,  17.9. den určený k oddávání

PřílohaVelikost
PDF icon 21. veřejné zasedání.pdf141.66 KB