19. veřejné zasedání 12. 5. 2022 od 19h

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

19. veřejné zasedání

které se koná ve čtvrtek 12. 05. 2022 od 19.00 hodin

v  místní hospůdce Na hřišti

Na programu:

 1. Kontrola plnění usnesení z 18. veřejného zasedání.
 2. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2020875/VB/14 k pozemku p.č. 1299/128, 1859/2, 1299/172 s ČEZ Distribuce.
 3. Projednání Dodatku č. 3 k dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – spisová služba s Magistrátem města HK.
 4. Projednání žádosti o pořízení Změny č. 4 ÚPO.
 5. Jmenování delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové, a.s. dne 1.6.2022.
 6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60 a 1299/88.
 7. Různé : žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.                                          žádost o podporu NAD ORLICÍ, o.p.s.
  změna odborného lesního hospodáře
  rozpočtové opatření č. 1/2022
  informace volby do zastupitelstva obcí
PřílohaVelikost
PDF icon 19. veřejné zasedání.pdf136.56 KB