14.12. odstávka elektrické energie

dne 14. 12. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin proběhne plánovaná odstávka elektřiky v Libranticích - zahrnuje tyto lokality:

č. p. 17, 20, 22, 88, 150, 151
kat. území Librantice (kód 683485): parcelní č. 25/1, 25/8, 25/09, 28/7, 28/8, 28/10, 1068/18, 1783/3, 1859/1

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky