13. veřejné zasedání 29. 04. 2021

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

13. veřejné zasedání

které se koná ve čtvrtek 29. 04. 2021 od 19.00 hodin

v pergole u místní hospůdky Na hřišti

Za přísných hygienických opatření. Respirátory, rozestupy.

Na programu:

 1. Kontrola plnění usnesení z 12. veřejného zasedání.
 2. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene VAK, pozemky p.č. 1299/85, 1299/172 a 1783/2 – lokalita Na Vršku. Kupní smlouva. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků.
 3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN lokalita „Fryntova louka“. Smlouva č. IV-12-2019406/VB/1.
 4. Projednání smlouva budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku 31/4 – elektrika nn k pozemku 1758/3. Smlouva č. IV.-12-202021630/VB/01
 5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. . 1299/99 a 1424 – pro RD čp. 3.
 6. Projednání dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen.
 7. Projednání   žádosti o finanční podporu MAS NAD ORLICÍ..
 8. Projednání  žádosti o finanční podporu Linky bezpečí.
 9. Projednání nákupu pozemku p.č. 1753/5 a p.č. 464/40. Darovací smlouva na pozemek p.č. 464/39.
 10.  Projednání příspěvku na zkolaudovaný septik ve výši 10 000,- na jednu bytovou jednotku a ve výši 5 000,- Kč na další bytovou jednotku.
 11.  Projednání jmenování delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové dne 02. 06. 2021.
 12. Projednání vypsáni výběrového řízení na III. část „Úpravy Librantického potoka“.
 13. Projednání poplatků při konání svateb.
 14. Na vědomí :   rozpočtová úprava č. 1, darovací smlouva pro ZŠ a MŠ, ukončení veřejné sbírky
 15. Různé a dizkuse.