10. veřejné zasedání

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

10. veřejné zasedání

které se koná ve čtvrtek 28.5.2020 od 19.00 hodin

v místní hospůdce Na hřišti

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z 9. veřejného zasedání.
 2. Projednání účetní závěrky za rok 2019.
 3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2019.
 4. Projednání Změny č. 3 Územního plánu obce Librantice přeloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
 5. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020257/VB/01 – stavba Librantice, p.č. 125/6 – pilíř nn.
 6. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva na pozemek p.č. 1323/2. Převodce ÚZSVM.
 7. Podání žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče.
 8. Různé :
 • projednání zařazení území obce do území působnosti MAS NAD Orlicí, o.p.s. na programové období 2021-2027
 • projednání pronájmu pozemků p.č. 1556, 1555, 1544, 1542 a 1543 v obci a k.ú. Librantice
 • žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s., BabyBoxu a Diakonie Broumov.
 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2022.
 • směrnice č. 1/2020 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zrušení Nařízení obce Librantice č. 01/05 o spalování tuhých paliv v obci.
 • ceník půjčovného DAPPER – pouze s obsluhou
PřílohaVelikost
PDF icon 10. veřejné zasedání.pdf138.78 KB