Výbory obce

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda:
 Milada Bortlíková milada.bortlikova@librantice.cz
Členové finančního výrobu: Pavel Kubíček, Věra Vachková
Odpovědnosti výboru – ze zákona: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda: Petr Lukášek petr.lukasek@librantice.cz
Členové kontrolního výboru: Helena Nováková, Patrik Šmatolán
Odpovědnosti výboru – ze zákona: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

STAVEBNÍ VÝBOR
Předseda: Tomáš Lukášek tomas.lukasek@librantice.cz
Členové stavebního výboru: Jiří Doležal, Josef Chudý, Miroslav Machač, Josef Radvan
Odpovědnosti výboru – dohled nad všemi běžícími projekty týkající se stavebních a architektských projektů a stavebních prací financovaných obcemi včetně kontroly uzavíraných smluv, vzhled stavby a povolení pro občany, vize obce, nový územní plán, podněty občanů v dané oblasti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

KULTURNÍ VÝBOR
Předseda: Věra Koutníková vera.koutnikova@librantice.cz
Členové kontrolního výboru: Věra Bortlíková, Martina Tkáčíková
Odpovědnosti výboru – návrh, organizace a odpovědnost za pořádání všech kulturních akcí, informování občanů formou článků z těchto akcí na web obce a do zpravodaje Černilovska, gratulace jubilantům, provádí zápisy ze setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.