Oslavy a výročí

V této rubrice Vás budeme od března 2019 informovat, kdo z našich seniorů slaví narozeniny a objeví se zde jednou za rok i informace z vítání občánků o našich nejmladších spoluobčanech. Přidejte se s námi ke gratulaci! (Pozn.: Fotografie z gratulací zveřejňujeme jenom u těch jubilantů, kteří nám dali souhlas s ochranou osobních údajů. Tento souhlas mají u sebe zástupci obce, když Vám jdou gratulovat a rádi Vám ho pomohou vyplnit.)

Oslavy a výročí SRPEN až PROSINEC 2019

V měsíci srpen slavili: 
srpen : Rudolf Moulis, Václav Souček, Václav Volenec

A v dalších slavit budou: 
září : Olga Havrdová, Josef Hampl, Václav Horák čp. 73
říjen : Václav Horák čp. 77, Vladimír Lukášek, Marie Vašatová
listopad : Božena Štanderová, Jaroslav Jarkovský, Josef Vašata, Jitka Lukášková, Ivan Borovec
prosinec : Jana Šolcová, Jaroslav Runštuk, Miloš Cuberka, Miloslav Vencl, Milan Holý, Stanislava Cuberková, Anežka Winklerová

Našim občanům přejeme hlavně zdraví a mnoho radosti do dalších let. Připojte se k nám s gratulací.

Výročí v měsíci ČERVENEC

V měsíci červenec budou svá výročí slavit:

paní Stanislava Holická

pan  Josef Skala

paní Věra Jarkovská

pan  František Novotný

paní Věra Chmelíková

Našim občanům přejeme hlavně zdraví a radosti do dalších let. Připojte se k nám s gratulací.

Dubnová blahopřání

9. 4. 2019 byly zástupkyně kulturního výboru gratulovat našemu jubilantovi Jaroslavu Lukáškovi. 23. 4. 2019 se přálo u pana Zdeňka Kupky a 27. 4. 2019 u paní Dobromily Bortlíkové

 Do dalších let všem osavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví!

Výročí v měsících DUBEN, KVĚTEN a ČERVEN

V měsících duben, květen a červen budou svá výročí slavit:

Lukášek Jaroslav, Baše Vladimír, Kupka Zdeněk, Bortlíková Dobromila, Kotlantová Jana, Petrová Karla, Dostálová Anna, Šolc Jiří a Štandera Jiří. 

Březnová blahopřání

V pátek 15. 3. 2019 byly členky kulturní výbor paní Věra Bortlíková a Věra Koutníková jménem OÚ Librantice gratulovat našim dvěma jubilantům. Své narozeniny totiž slavili paní Miloslava Borovcová a pan Josef Valášek.  Do dalších let oběma osavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví!