Organizační struktura OÚ Librantice

Členové zastupitelstva

Starostka: Alena Hladíková - alena.hladikova@librantice.cz
(uvolněný člen zastupitelstva)

Místostarosta: Jaroslav Volenec - jaroslav.volenec@librantice.cz

Další zastupitelé:
Petr Lukášek - petr.lukasek@librantice.cz
Milada Bortlíková - milada.bortlikova@librantice.cz
Tomáš Lukášek - tomas.lukasek@librantice.cz
Miroslav Machač - miroslav.machac@librantice.cz
Helena Nováková - helena.novakova@librantice.cz

Pracovník technické údržby obce: Miroslav Machač (zaměstnanec)

Obec Librantice je zřizovatelem: Základní a mateřská škola Librantice