Oznámení svozového kalendáře pro odpad PLASTY

Vážení spoluobčané,
svoz plastů bude probíhat do konce roku dle následujícího svozového kalendáře: 

4. 10. 2019
1. 11. 2019
29. 11. 2019
27. 12. 2019

Sváženy budou žluté a oranžové pytle donesené na obvyklá svozová místa. V některých místech se roznemohl nešvar, že pytle jsou pověšené na plot nebo jednotlivé postavené u vrat. Naše obec nemá zajištěný svoz na číslo popisné a upozorňujeme občany, že takovéto osamocené pytle Vám tam zůstanou. Prosíme, noste je na svozová místa!
Prázdné pytle na plast a tetrapak si můžete jako obvykle vyzvednout v obchodě potravin.   

Děkujeme, že třídíte odpady!                                                             Vaše zastupitelstvo