Tříkrálová sbírka 2017

V letošní Tříkrálové sbírce Charity ČR se v Libranticích vybralo celkem 20 742,-- Kč.
Děkujeme všem koledníkům, jejich doprovodu a Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli.

http://www.rajce.net/a13727926