Svoz odpadu

Svozový kalendář na rok 2018
Svozový kalendář na rok 2017

Ceny za odvoz odpadu:

popelnice 120 l:
41 x svozů            2 530,-
36 x svozů            2 461,-
26 x svozů            1 620,-
21 x svozů            1 448,-
13 x svozů                897,-
7 x svozů                 627,-

nádoby 240 l
26 x svozů                3 240,-
13 x svozů                1 778,-

Známky je možné vyzvednout a zaplatit na úbecním úřadě v úřední hodiny.
Nebo převodem na účet 1080810349/0800 s VS číslo poopisné.