Obecní úřad Librantice

Starostka: Alena Hladíková
Adresa: OÚ Librantice, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Telefon: 495 431 905
E-mail: ou@librantice.cz

Úřední hodiny

pondělí 15.00 - 20.00
úterý 8.00 - 14.00 
středa neúřaduje se 
čtvrtek 13.00 - 17.00
pátek 8.00 - 12.00 

Členové zastupitelstva

Starostka: Alena Hladíková - alena.hladikova@librantice.cz
- uvolněný člen zastupitelstva, jediný zaměstnanec obce
Místostarosta: Jaroslav Volenec - jaroslav.volenec@librantice.cz
Další zastupitelé: 
Petr Lukášek - petr.lukasek@librantice.cz
Milada Bortlíková - milada.bortlikova@librantice.cz
Tomáš Lukášek - tomas.lukasek@librantice.cz
Miroslav Machač - miroslav.machac@librantice.cz
Helena Nováková - helena.novakova@librantice.cz

Výbory obce

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda:
 Milada Bortlíková
Členové finančního výrobu: Pavel Kubíček, Věra Vachková
Odpovědnosti výboru – ze zákona: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda: Petr Lukášek
Členové kontrolního výboru: Helena Nováková, Patrik Šmatolán
Odpovědnosti výboru – ze zákona: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

STAVEBNÍ VÝBOR
Předseda: Tomáš Lukášek
Členové stavebního výboru: Jiří Doležal, Josef Chudý, Miroslav Machač, Josef Radvan
Odpovědnosti výboru – dohled nad všemi běžícími projekty týkající se stavebních a architektských projektů a stavebních prací financovaných obcemi včetně kontroly uzavíraných smluv, vzhled stavby a povolení pro občany, vize obce, nový územní plán, podněty občanů v dané oblasti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

KULTURNÍ VÝBOR
Předseda: Věra Koutníková
Členové kontrolního výboru: Věra Bortlíková, Martina Tkáčíková
Odpovědnosti výboru – návrh, organizace a odpovědnost za pořádání všech kulturních akcí, informování občanů formou článků z těchto akcí na web obce a do zpravodaje Černilovska, gratulace jubilantům, provádí zápisy ze setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.