Kalendář akcí

leden ples Sboru dobrovolných hasičů (foto - 2009)
výroční schůze Tělovýchovné jednoty (foto - 2008)
únor dětský karneval (foto - 2007, 2010)
maškarní ples Tělovýchovné jednoty (foto - 2008, 2009, 2010)
duben besídka ZŠ (foto - 2009)
pálení čarodějnic (foto - 2007, 2008, 2009, 2010)
květen nohejbalový turnaj (foto - 2006, 2008, 2009, 2010, 2012)
červen volejbalový turnaj (foto - 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
srpen rozloučení s prázdninami (foto - 2008, 2009, 2010)
prosinec vítání občánků, mikulášská nadílka a Vánoční besídka (foto - 2006, 2008, 2009, 2010)