Dělo se v naší obci: 26. 1. 2019 Přednáška 12 MĚSÍCŮ NA BALI

V krásnou zasněženou sobotu 26. ledna 2019 jsme se v místní hospůdce vypravili na daleký ostrov Bali. Bez zavazadel i letenky nás tam doprovodili Tomáš Vavřinka a Klárka Bambásková. Na sedmdesát posluchačů pozorně poslouchalo jejich vyprávění, které bylo doprovázené fotografiemi. Dostali jsme i nějaké rady, pokud bychom se tam chtěli vypravit na dovolenou:). Moc jim děkujeme. Přejeme jim šťastnou cestu za dalšími dobrodružstvími a věříme, že po návratu nám přijdou zase o svých zážitcích povídat.                       Za zastupitelstvo Milada Bortlíková