Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  • ústně - v kanceláři úřadu
  • písemně na adresu Obecní úřad Librantice, Librantice 80, 503 46 
  • e-mailem: ou@librantice.cz
  • elektronickým podáním